John F Kennedy

Många menar att efterkrigstidens största ledare, alla kategorier, är John F Kennedy. Han lyckades på ett unikt sätt gjuta nytt mod i desillusionerade amerikaner och åstadkom samhällsförändringar vars effekter vi känner av än i dag. Att hans inflytande förblir stort visar inte minst undersökningarna som avslöjar att dagens amerikaner rankar honom som en av de bästa presidenterna genom alla tider. Det visar att hans reformer och idéer inte bara har motstått att slipas ner av tidens tand; de har också fått en ökad skärpa när vi i efterhand har insett att mycket av det som Kennedy stod för har anammats av dagens politiker.

 

John F Kennedy föddes 1917 i en välbärgad familj i Massachusetts. Han far var politiker och affärsman medan hans mor var filantrop, så det rådde ingen tvekan om att John fick de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt liv. Förväntningarna var höga, och John gjorde inte föräldrarna besvikna. Han studerade vid det ansedda universitetet Harvard i mitten av 1930-talet och läste internationella relationer. Naturligtvis fick han högsta betyg och utbildningen banade väg för Kennedys politiska karriär. Först kom dock andra världskriget emellan. Ryggproblem gjorde att Kennedy inte kunde vara med i armén. Istället gick han med i marinkåren och blev kvar där ända tills kriget avslutades 1945.John F Kennedy 2

 

När han kom tillbaka till USA beslöt han sig för att ställa upp i representantvalet till det amerikanska underhuset. Han vann och kunde därför påbörja en karriär i Washington. Det skulle ta honom, via senaten, ända upp till Ovala rummet. 1960 ställde Kennedy nämligen upp mot utmanaren Richard Nixon i presidentvalet och slog honom mycket knappt. Som president valde Kennedy att omedelbart ändra på gammal konvenans och istället ta radikala beslut. Ett av dessa var att åka till Västtyskland 1963 och hålla ett berömt tal inför hundratusentals människor. De innehöll de kända orden “Ich bin ein Berliner” som skulle visa Kennedys solidaritet med de tyska människorna.

 

Kennedys presidentskap och liv fick ett tragiskt slut när han sköts av attentatsmannen Lee Harwey Oswald. Kennedy åkte i en bilkortege i Dallas när mördaren avfyrade ett skott från en kulle en bit bort. Det blev slutet på en omtumlande period i amerikansk historia där John F Kennedy var centralfiguren. Hans berömda ord och tal lever dock vidare än i dag och de fortsätter att tjäna som inspiration för dagens politiker. Kennedy var också känd för att vara en konnässör när det kom till mat och dryck. Om du vill laga en middag värdig Vita Huset hittar du recept för alla tillfällen på Matklubben.

litepress