Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi är en av världshistoriens mest kända politiker. Han hade stort genomslag som talare, tänkare och organisatör. Under 1900-talets första decennier ledde han en stor och framgångsrik folkrörelse i Indien som syftade till göra landet självständigt i relation till den brittiska kolonialmakten. Mahatma Gandhi är framförallt känd som förespråkare av ickevåld som politisk metod. Han var stor redan under sin livstid och kunde ha levt ett liv i lyx men valde istället enkelhet. Mahatma Gandhi är även känd för att använt sig av fredlig civil olydnad och, tyvärr, för att ha mördats av en religiös fanatiker 1948 i New Delhi.

litepress