The lady’s not for turning – Margaret Thatcher

Margaret Thatcher är samtidigt Storbritanniens enda kvinnliga premiärminister och längst sittande premiärminister. Hon drev en konservativ politik som skulle komma att kallas thatcherism, och hon är känd för sin starka ledarstil och en ovilja att göra kompromisser. Kanske var det dessa egenskaper som gjorde att en sovjetisk journalist gav henne smeknamnet Järnladyn, ett smeknamn som i vilket fall fastnade och som hon är känd som än idag.

Thatcher var från början utbildad kemist, och forskade i ämnet under flera år innan hon började arbeta som advokat. 1959 övergick hon dock till sin politiska karriär, då hon blev invald som ledamot i det regionala parlamentet i Finchley. Hon skulle komma att klättra uppåt, och drygt 10 år senare, 1970, fick hon en ministerpost i regeringen som utbildningsminister. Bara fem år efter det tog hon över ledarskapet över det konservativa partiet, som då var i opposition, från Edward Heath, samma man som utsett henne till minister. Vid nästa parlamentsval 1979 blev hon premiärminister då hennes parti vann.

Talet med frasen ”The lady’s not for turning” gav Thatcher under det konservativa partiets konferens 1980. Frasen syftar på att Thatcher inte avsåg att avvika från den liberalisering av ekonomin som hon planerade att genomföra, trots kritik från politiska kommentatorer och hennes föregångare Edward Heath. Kritiken berodde framförallt på att landet hade hög arbetslöshet och befann sig i recession.

Hennes tal var skrivet av pjäsförfattaren sir Ronald Millar, som med frasen gjorde en referens till en pjäs från 1948, The Lady’s Not for Burning. Han själv var dock mest stolt över meningen innan, som var en ordlek som anspelade på det engelska ordet U-turn, ’U-sväng’: ”To those waiting with bated breath for that favourite media catchphrase, the ‘U-turn’, I have only one thing to say: ‘You turn [U-turn] if you want to. The lady’s not for turning.” Men det var den andra meningen som fångade journalisternas intresse, och som skulle bli det namn under vilket talet är känt, och nästan som ett motto för anhängarna av Thatchers politik.

Thatcher satt som premiärminsiter i 11 år, mellan 1979 och 1990, och blev omvald två gånger. Järnladyns tal och politik inspirerar många än idag.

The lady’s not for turning 1

litepress