The only thing we have to fear is fear itself – Franklin Delano Roosevelt

Franklin Delano Roosevelt är kanske mer känd under sina initialer FDR. Han var USA:s trettioandra president, och är till dags dato den enda presidenten i USA som har blivit vald till fler än två mandatperioder. Han tog över presidentposten under en tid då USA (och världen) befann sig i en ekonomisk kris, och hans första åtgärder var att införa en rad nya lagar som syftade till att förse arbetslösa med jobb från staten, att få igång den ekonomiska tillväxten och att reformera hela ekonomin genom att reglera Wall Street och bankerna.

Roosevelts framtoning var generellt positiv. Han hade själv överlevt polio, vilket gett honom en positiv syn på livet och en drivkraft som han ville föra över till andra amerikaner i en tid av depression. Han gick till val med en kampanj som kompades av låten Happy Days Are Here Again, och det var hans personliga charm och hans glada, faderliga och humoristiska retorik som gjorde att han vann amerikanernas gunst.

Talet han höll vid sin invigning som president 1933 var därför mycket olikt hans vanliga retoriska stil, och höll en allvarligare, mer dyster ton. Depressionen hade då nått botten.

Talet sändes live över hela USA på flera olika radiokanaler, och hördes av mellan 10 och 100 miljoner amerikaner. Det var 20 minuter långt, och repliken som talet sedan dess är känt för, nämns redan under talets första minuter: ”So, first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is…fear itself — nameless, unreasoning, unjustified terror which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance.”

Roosevelt lade stor vikt vid landets ekonomiska läge i talet, och skyllde situationen som den såg ut på giriga bankmän och affärsmän. Han talade också om den höga arbetslösheten, som vid den tiden var 25 %. Roosevelt betonade dock också genomgående i talet att nationen skulle resa sig ur krisen, och att en ny tid av rekonstruktion skulle börja. Han ville ingjuta mod och nationell anda i folket. I fråga om just arbetslösheten sade han till exempel:”Our greatest primary task is to put people to work. This is no unsolvable problem if we face it wisely and courageously.” Varje människa har ansvar för att hantera sin ekonomi, vare sig man har en god ekonomisk situation eller inte är det intressant att känna till att man genom spel i vissa fall kan tjäna pengar om man är skicklig. På Casinoakademin.se kan du läsa mer om casino på nätet.

En anledning till att Roosevelt blev omvald till president fyra gånger var just hans förmåga att inspirera folket, vilket en bra ledare bör kunna göra. Roosevelt skulle ytterligare visa prov på sitt ledarskap några år senare, då han tillsammans med Winston Churchill och Josef Stalin ledde kriget mot Hitler och nazismen.

The only thing we have to fear is fear itself 2

litepress