Winston Churchill

Det finns inte många människor som inte känner igen namnet Winston Churchill. Han var en av sin tids största påverkare och hans speciella karaktär har dykt upp i otaliga filmer, vilket har gjort att han har blivit något av en legend inom politiken. Förutom att han var politiker var han också författare och tog emot Nobelpriset i litteratur år 1953. Han har bland annat sagt “Attitude is a little thing that makes a big difference.” vilket på svenska betyder “Attityd är en liten sak som gör stor skillnad”, och det citatet får en att förstå hans inställning till politiken och anledningen till att han levde sitt liv som han gjorde.

Sir Winston Churchills karriär

Churchill föddes den 30 november år 1874 på Blenheim Palace, och hans hela namn är Winston Leonard Spencer-Churchill. Efter en upprorisk och rätt hård uppväxt började han sin karriär som officer och krigskorrespondent. Den politiska karriären tog sin början då han år 1900 blev ledamot i underhuset, där han var fram till 1964, förutom åren 1922–1924. Churchill var under sin politiska karriär handelsminister, inrikesminister, marinminister, minister för krigsmateriel, krigsminister, kolonialminister, finansminister och slutligen premiärminister. Han var med andra ord en mycket aktiv och engagerad man, och låg till och med bakom ett topphemligt projekt som kallades “Churchill’s Toyshop”. Bakom “Churchills leksaksbutik” var en grupp ingenjörer och forskningsorganisationen MD 1 som utvecklade apparater och teknik för krigsföring utöver det vanliga.

Kända citat av Winston Churchill

Något som Churchill var mycket känd för var de tal som han höll och han använde ord på ett mycket starkt sätt. Ett av de mer kända citaten är “Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.”. På svenska: “Detta är inte slutet. Detta är inte ens början på slutet. Med det är, möjligtvis, slutet på början.” Detta citat visade Churchills inställning till krigssituationen och visar på hans målande ordanvändning. Ett annat berömt citat är “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”

litepress